Contact Partners

Training

Trainen is veranderen van houding en gedrag. Een omgeving waarin het mogelijk is zonder groot risico te mogen falen is hiervoor een belangrijke vereiste. Men zou het met een slipcursus kunnen vergelijken. Trainen kan men opvatten als een doelbewuste verstoring van het alledaagse doen en laten met als doel dichter bij persoonlijke doelstellingen te komen. Goed en effectief trainen is dus niet alleen goed voor ogen houden WAT men wil veranderen (de inhoud van de training), maar ook HOE het nieuwe gedrag in de dagelijkse praktijk verankerd wordt. Een training start met een intake. Hierbij worden de doelen en de trainingsinhoud nader bepaald. Naast een aanpak op maat kunt u ook kiezen voor meer gestandaardiseerde trainingen.
Cascade-Advies Cascadeadvies Cascade adviezen Cascadeadviezen Cascade Advies Cascade Organisatieadvies Advies Coaching Begeleiding Training Bemiddeling