Contact Partners

Organisatieadvies

In elke gezonde organisatie doen zich wel eens problemen voor. In mijn aanpak richt ik me op de omstandigheden die een oplossing in de weg staan. Door de verschillende belanghebbenden actief te betrekken wordt de meest haalbare aanpak gekozen. De beste oplossing is dan ook die waarvan de voor én nadelen door iedereen acceptabel zijn. Daarbij wordt doelgericht een strategie ontwikkeld om effectiviteit en efficiency te verbeteren. Dat hoeft niet te betekenen dat iedereen zijn zin krijgt! Duidelijkheid over de mogelijkheden en onmogelijkheden staat daarbij voorop. Gedurende het proces worden de beoogde doelstellingen geconcretiseerd en zo gedefinieerd dat zij uitvoerbaar en controleerbaar zijn. Mijn stijl van werken is met name op dat proces gericht waarbij men kan bedenken dat "het schip zo sterk is als zijn bemanning".
Cascade-Advies Cascadeadvies Cascade adviezen Cascadeadviezen Cascade Advies Cascade Organisatieadvies Advies Coaching Begeleiding Training Bemiddeling