Contact Partners

Onderhandelen en conflicthantering

In bijna alle samenwerkingssituaties bestaan verschillende belangen. En u weet: Waar verschillende belangen spelen, liggen conflicten op de loer. Vaak worden ze vermeden. Terwijl het juist beter en effectiever zou zijn om die conflicten aan te pakken. Onopgeloste en geëscaleerde conflicten kunnen ongewenste gevolgen hebben - voor de organisatie en voor u zelf.Conflicten zijn niet erg, maar vaak zelfs nodig om tot vernieuwing en verandering te komen. In de training Onderhandelen en conflicthantering leert u hoe u op een effectieve manier met conflicten om kunt gaan.Hoe u goede resultaten behaalt, zonder de belangen van de ander uit het oog te verliezen en de relatie te verstoren.Dit zogenaamde win-win onderhandelen is een essentiële vaardigheid om tegengestelde belangen en conflicten te overbruggen: om er samen uit te komen. Resultaat: U onderhandelt effectiever. Doelgroep: De training is bedoeld voor mensen in een organisatie die regelmatig te maken krijgen met interne of externe belangentegenstellingen. Investering: Intake, 2 x 2 dagen met 1 terugkomdag (Groepsomvang +/- 8 personen)
Cascade-Advies Cascadeadvies Cascade adviezen Cascadeadviezen Cascade Advies Cascade Organisatieadvies Advies Coaching Begeleiding Training Bemiddeling