Home

Organisatie- of samenwerkingsproblemen komen vaak voort uit de menselijke eigenschap om conflicten of problemen uit de weg te gaan en de manier waarop wij moeilijke vraagstukken benaderen. Daarbij is externe hulp een ondersteunend middel, alleen al omdat het zo moeilijk is de eigen opvattingen en ingesleten gewoonten te doorzien. In mijn werk ga ik dan ook verder dan een advies op papier. Het moet in de praktijk ook écht werken. Concreet betekent dit dat ik het probleem niet van u overneem, maar u steun bij het oplossen ervan. Dat creëert duidelijkheid over doelen, taken en rollen. Vooral op de gebieden van gedragsverandering / training, coaching en reorganisaties bent u bij mij aan het goede adres. In een vooraf afgesproken en resultaatgericht traject wordt aan een voor u passende oplossing gewerkt. Neem gerust even contact op om in een eerste gesprek uw vraagstuk te verhelderen.
Cascade-Advies Cascadeadvies Cascade adviezen Cascadeadviezen Cascade Advies Cascade Organisatieadvies Advies Coaching Begeleiding Training Bemiddeling